Pevnost Königstein

Stolová hora pod Königsteinem kdysi náležela k Českému království a nemuseli jste tedy opouštět svou rodnou zemi. V současnosti nemáte jinou možnost, než se na pevnost vydat kousek za české hranice. Nejlépe se na pevnost Königstein dostanete z hraničního přechodu Hřensko. Leží cca patnáct kilometrů od státních hranic s Německem. Horskou pevnost Königstein najdete na levém břehu řeky Labe. O zpřístupnění historického objektu bylo rozhodnuto už v roce 1955. Stavba je skutečně hodně rozsáhlá – zaujímá plochu okolo 9,5 ha, proto se připravte na celodenní výlet.

Počátky pevnosti Königstein byste měli hledat někdy ve dvanáctém století. První písemná zpráva se objevuje na dekretu krále Václava I. z roku 1233. Königstein se využíval jako severní obchodní cesta a později se odtud kontrolovalo i jižní území. V roce 1359 tady pobýval král Karel I. V roce 1408 přešel Königstein do vlastnictví šlechtického rodu Wettinů ze Saska, poté co vyvrcholil dlouholetý spor o Donín. Od roku 1459 se stal Königstein hraničním přechodem na česko saské hranici. V pozdějším období sloužila pevnost jako vojenské sídlo kurfiřty a vévody.

V roce 1516 byl založen na Königsteinu Klášter chvály Mariina zázraku a nastěhovali se sem mniši celestýnského řádu – až do roku 1524. Hradní opevnění se rozšířilo v letech 1589 – 1597. Stavební etapa pokračovala v letech 1619 – 1681 a 1694 – 1756. Vznikly Stará kasárna, Střelecký obranný objekt, Vstupní budova s bránou, Stará zbrojnice, dělostřelecké baterie Jana Jiřího, Friedrichsburg. Pevnost Königstein sloužila od roku 1591 do 1922 jako vězení. Po druhé světové válce se využívala jako lazaret Rudé armády a v letech 1949 – 1955 jako ústav k převýchově k výkonům trestu odsouzené mládeže a jiných mladistvých bez patřičného respektu k socialistické společnosti. Od roku 1955 slouží turistům ve formě vojenského skanzenu.

Jaká je současná prohlídka pevnosti Königstein? Podíváte se na hradby, na Červený most, Roh s věží, Hrad Jana Jiřího, do hladomorny, skladu dělostřelectva, na posádkový kostel, do Klenotnice, na Novou zbrojnici, Studniční dům, Kasárna, Králův noc, na strážní věže, Friedrichsburg, Plošinu dubu blesků, na strážní věže a do skladiště proviantu (Magdalenina hradu).

Velké vzdálenosti vám pomůže překonat výtah. Poté už se nerušeně můžete dívat na Georgenburg – ukázky historie státního vězení a staveb, Magdalenenburg – malby krajiny regionu Saské Švýcarsko, Historii saských zbrojnic, na Studniční dům a vše o historii zdejší studny a získávání vody na pevnosti a mnoho jiného. Více informací o vojenské pevnosti Königstein.

Kde leží Weesenstein?

Weesenstein

větší mapa

Letní dovolená v ČR | Kontaktní formulář | Mapa stránek