Zámek Sonnenstein Pirna

Přibližně šedesát metrů nad městem Pirna najdete zámek Sonnenstein. V dřívějších časech tady stával strážní hrad, který byl poprvé písemně zmíněn v roce 1269. Již kdysi tudy vedla hranice mezi Českým královstvím a Míšeňským markrabstvím. Pirna a Sasko spravovalo hrad od roku 1405. Sonnenstein fungoval jako úřad spravující nově získaná území, kam se postupně zařadily Rathen, Dohna nebo pevnost Königstein. I Sonnenstein se postupem času proměňoval na pevnost a v tomto duchu probíhaly první přestavby na konci 15. století. Mezi roky 1545 – 1548 zde stálo renesanční opevnění chránící obytnou část zámeckého druhu. Další stavební úpravy proběhly pod vedením velitele se jménem Rochus zu Lynar – během let 1570–73. V roce 1639 se Sonnenstein musel potýkat se švédským vojskem a pod velením Johanna Siegmunda von Liebenau se podařilo ubránit. Ovšem i tak se ohromné škody odstraňovaly ještě několik desítek let po skončení třicetileté války. Další stavební úpravy přišly na řadu v prvních desetiletích 18. století a dřívější zámek se měnil na kasárna saského vojska. Jeho dalším využitím bylo místo pro státní věznici. Během sedmileté války došlo k částečnému zničení vnějšího opevnění a systému bran. Historie spojená s pevnostním charakterem byla u konce. Oficiální status pevnosti byl skončen 14. dubna 1764.

S rokem 1811 přišla proměna zámku na první Německý léčebný ústav pro duševně choré. Jednalo se o první moderní ústav tohoto druhu s Sasku. Jeho činnost trvala nepřetržitě kromě závěru napoleonských válek, kdy se tady opevnila jednotka francouzských vojsk. Během činnosti ústavu docházelo k různým přestavbám v celém areálu. Od roku 1928 se s pacienty nezacházelo příliš dobře a problémy se řešily nehumánními způsoby. V roce 1939 došlo ke zrušení ústavu a místo něho se zde usídlila rezervní vojenská nemocnice a tábor pro přesídlence. Válečná léta a Hitlerův režim byly poslední kapkou krutosti. V lazaretu nacisté připravili o život v plynové komoře okolo 14 000 psychicky nemocných a duševně postižených osob. Kromě nich došlo i na vyvražďování Židů z okolí Pirny. Důvodem vyvraždění byl program „Euthanasie“, kdy bylo rozhodnuto o vyhlazení všech duševně nemocných.

Zámek měl po válce různé využití. V letech 2009 -2011 se rekonstruoval a stal se sídlem okresního úřadu Saské Švýcarsko, rehabilitačního centra a chráněné dílny. Kromě toho tady najdete místnosti ve sklepě zařízené a upravené k připomenutí osudů obětí eutanazie. Během prohlídky se dozvíte o osudech některých z nich. Nechybí tady ani pamětní deska se jmény všech obětí.

V současnosti můžete spatřit budovu z roku 1740 nad řekou Labe a v severním čele tři bašty. Zajít sem můžete od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin a každou první sobotu v měsíci od 10 do 15 hodin.

Kde leží Weesenstein?

Weesenstein

větší mapa

Letní dovolená v ČR | Kontaktní formulář | Mapa stránek